Copy of יולי צרפתי_מתוך _מצב יציב__2021.png

יולי צרפתי: מצב מתמיד

13/8/21- נובמבר 2021

אוצרת: לאה אביר

תערוכת יחיד של האמנית הצעירה יולי צרפתי (נ. 1992 בישראל), שחיה ועובדת בלונדון. התערוכה, "מצב מתמיד", כוללת עבודות דיגיטליות, פסלים ועבודות זכוכית. במרכזה עומדת סביבה דיגיטלית חצי-פיקטיבית המבוססת על דגימות חזותיות וקוליות של אזורי מדבר שלמים, שהאמנית אספה במהלך שהייתה בתוכנית שהות האמן של המרכז. העבודה מציעה לצופה שלושה סיורים מודרכים בשטח: "מעל", "פנימה", ו"בקע". בין השאר, ניתן לשמוע ב"מעל" הקלטות מארכיון צה"ל ואת כל הסיורים מלווה קול נשי מנחה, הטווה סיפורים שונים לאורך הדרך. בין השאר, היא מספרת על האופן שבו נשלטים המים באזור בידי כוחות שונים ועל תוצאות יחסי הכוח הללו: בולענים, אקוות עתיקות יבשות וימות גוועות. בלב התערוכה עומדת התובנה כי יש שיטה גם במקום בו נראה שאין. 

צילומי הצבה: לנה גומון