top of page
הקופסא 2023.jpg

קול קורא

הקופסא 2023: שיטוט

 

אוצרת: תמר רודד שבתאי

קול קורא ליוצרות.ים מערד והסביבה להגיש הצעות לתערוכה המקומית השנתית במרכז לאמנות עכשווית בערד.

דד ליין: 5.11.22

קול קורא זה הוא הצעה לצאת לשיטוט רגלי בערד. שיטוט הוא הליכה ללא יעד, המאפשרת התבוננות מעמיקה על הסביבה המוכרת ועל עצמנו. השיטוט יכול לשמש כמנוע וכהשראה ליצירה. 

העבודות שייבחרו יהיו חלקים ממבנה כולל של 'מפה קולקטיבית' של ערד. המפה תשמש מצע ליצירות שישקפו את האופן שבו אמני העיר חווים אותה. המפה אינה אובייקטיבית, אלא תציג חוויות אישיות סובייקטיביות, שבהן יש מקום לדמיון, להיקסמות, לביקורת או לכל תחושה אחרת.

מוזמנים.ות לשלוח:

  • עבודות שנעשו בזמן שוטטות או בעקבות שוטטות רגלית בערד ובסביבתה.

  • העבודות יכולות להיות בכל מדיום (ציור, רישום, פיסול, וידאו, סאונד, צילום ועוד).

  • על העבודות להיות קטנות  מ40/50 ס"מ

 

התערוכה תיפתח בינואר 23 והיא מופקת בתמיכת עיריית ערד, במסגרת האירועים לציון 60 שנה לערד.

יש לצרף את הפרטים הבאים למייל: acacarad3@gmail.com עד ה- 5.11.2022:

  • שם פרטי ושם משפחה 

  • קישור לאתר שלכם, אם יש

  • תצלומים טובים של העבודה המוצעת. אם העבודה עוד לא קיימת - סקיצה והסבר על ההצעה

  • פרטי העבודה- שם, טכניקה, חומר ושנה

  • פסקה עם הסבר על העבודה (לא יותר מ-150 מילה)

*בחירת העבודות שיוצגו מתוך ההצעות שהתקבלו שמורה לאוצרת ולצוות המרכז, על פי שיקול דעתן.

 

בהצלחה,

תמר רודד שבתאי, אוצרת התערוכה

לאה אביר, מנהלת אמנותית של המרכז לאמנות עכשווית בערד ואוצרת מלווה

ליהיא אלון, מנהלת הגלריה

bottom of page