top of page
חיפוש

יום בהיר: מלון מצדה


דורית פיגוביץ גודארד, עדי ויצמן ונועה תבורי עובדות יחד מזה כעשור, עבודות סייט ספסיפיק ומיצבים בעיקר בחללים נטושים: לא קונבנציונליים, במקביל למשותף עובדות באופן עצמאי . לאחרונה הציגו תערוכה משותפת בגלריה ברבור בירושלים. במהלך שהות זו בערד, היתה להן הכרות ראשונית ובדיקה בעיר. במלון מצדה הנטוש, מצאו את האפשרו לבדיקות וליצירה. המשך יבוא... צילומים/ מוזמנים לבקר בתיעוד חלקי yom_bahir

המסע של דורית פיגוביץ גודארד

המסע של נעה תבורי

המסע של עדי ויצמן


bottom of page