top of page
עומד גדול.jpg
20170511_074813158_iOS.jpg
לוגו בלי רקע.png
פיס חדש.jpg

קול קורא לאמנים - חממות פיס לאמנות

תכנית שהות וליווי לאמניות/ים, מועצת הפיס לתרבות ואמנות בשיתוף המרכז לאמנות עכשווית בערד

מועצת הפיס לתרבות בשיתוף המרכז לאמנות עכשווית בערד מזמינים אמנים להגיש מועמדות להשתתפות בתכנית חממות פיס לאמנות ועיצוב. התכנית נולדה כמענה לאתגרי הקורונה ומתוך כוונה לאפשר לאמנים ומעצבים להמשיך וליצור במסגרת 'עוטפת' מבחינה מקצועית, תקציבית וחברתית, גם כאשר עולם התרבות נעצר וחדל מפעילות והמוזיאונים סגורים.

8 החממות בתכנית מתקיימות במוזיאונים וגלריות ברחבי הארץ .

חממת פיס לאמנות מציעה לאמנים מסגרת ליצירת עבודה חדשה בליווי מקצועי, מענק כספי בסך 40 אלף ש"ח (כולל מע"מ) לאמן/מעצב ותערוכה קבוצתית. המענק מיועד לשכר אמן ולחומרים להפקת העבודה החדשה. המענק ישולם עי הפיס ישירות לאמנים.

בחממה ישתתפו 5 אמנים, היא תחל לפעול באפריל 2021 ותימשך 12 חודשים.

תכנית החממה

החממה תעסוק בנושאים העולים מהמרחב המקומי - ביולוגיים, גיאולוגיים, חברתיים, דמוגרפיים, בדגש על מחקר בינתחומי ועל שילוב פעילות קהילתית. התכנית בנויה על עבודת משך יחידנית בעיר ובמרחב שסביבה, לצד תכניות העשרה בשיתוף חוקרים/ות ופעילים/ות משדות שונים. החממה מציעה לאמנים מקום לינה בערד (רזידנסי) למשך חודשיים, שיפוזרו במהלך השנה.

בתכנית:

 • רזידנסי (שהות אמן/ית) בערד למשך חודשיים, שיפוזרו לאורך שנת פעילות החממה בתיאום בין האמן/ית לצוות המרכז.

 • 3 סמינרים בני יומיים כל אחד, שיתקיימו בערד ובסביבתה. הסמינרים יפגישו בין אמני החממה ובינם לבין חוקרים ופעילים משדות שונים, במסגרת שיתוף פעולה עם מו"פ ים המלח, אוניברסיטת בן גוריון (תכנית אופ"ק), מתנ"ס ערד וגורמים נוספים.

 • ליווי אוצרותי וקהילתי בידי צוות המרכז. אחת לחודש יתקיים מפגש וירטואלי לשיתוף ידע ועדכונים.

 • תכנית העשרה – לכל אמן/ית תיבנה תכנית ליווי מותאמת שתכלול מפגשים עם מומחים/ות ופעילים/ות משדות שונים: אקלים, גיאוגרפיה, ביולוגיה, אקולוגיה, אנרגיה, ארכיאולוגיה, לימודי מדבר, חברה וחינוך, במסגרת שיתופי הפעולה של המרכז לאמנות עכשווית עם גופי מחקר ופעולה שונים.

 • פעילות קהילתית – במהלך השהות בערד י/תקיים כל אמן/ית פעילות פתוחה לתושבי העיר (סדנה, הרצאה, או כל רעיון אחר) על פי הצעתו/ה ובפיתוח עם צוות המרכז.

 • תצוגה כחלק מתוכניות המרכז לאמנות עכשווית בערד – היצירות שיושלמו יוצגו בגלריה של המרכז לאמנות עכשווית במהלך 2022 או כחלק מן התוכנית הציבורית של המרכז.

 • משאבים נוספים העומדים לרשות האמנים/ות (בתיאום מראש ובהתאם לצרכים): חללי עבודה במתנ"ס ערד (סטודיות למחול, כיתות, חצר משק, חדר חזרות למוזיקה וסאונד, חדרי מחשבים ועוד)

 • בלוג שהות אמן – במהלך החממה נבקש מן האמנים/ות המשתתפים להעביר חומרים חזותיים ו/או מילוליים לבלוג שהות האמן באתר המרכז, המתעדכן באופן שוטף.

 

אוצרת מלווה: לאה אביר.

 

לוחות זמנים

18.4.21 – תחילת החממה.

אפריל-מאי 21 – שיחות אישיות ותיאום מועדי שהות בערד.

יוני 21-אפריל 22 – 3 סמינרים, שהות אמן.

אפריל 22 – סיום החממה.

במהלך החממה ועד דצמבר 22 – תצוגת עבודות בגלריה של המרכז לאמנות עכשווית או כחלק מן התכנית הציבורית של המרכז.

אמנים/ות יכולים להגיש מועמדות לעד 2 חממות ולהשתתף בחממה אחת בלבד. (אמנים/ות שיגישו מועמדות ויתקבלו לשתי חממות ידרשו לבחור חממה אחת).

תנאי סף להגשת בקשה

 1. אמן/ית מגיש/ה בקשה אחת בלבד למועצת הפיס לתרבות ולאמנות בשנת 2021. יודגש כי אמן/ית המגיש/ה מועמדות לחממות, לא י/תוכל להגיש בקשות למענק במסגרת הקולות קוראים של מועצת הפיס שפורסמו בינואר 2021 (לדוגמא מענק בקטלוגים, ספרי אמן וכד').

 2. האמן/ית הציגה תערוכת יחיד אחת לפחות והשתתף/ה ב-4 תערוכות קבוצתיות לפחות. 

 3. האמן/ית מתחייב/ת להשתתף בכל פעילויות החממה, בהתאם לתכנית וללוחות הזמנים שיקבעו על ידי גוף התרבות המנהל את החממה. תכנית החממות תחל באפריל 2021 ותימשך עד אפריל 2022.

 4. האמן/ית הוא/היא אזרח/ית ישראל.

 ההגשה פתוחה גם לאמנים/ות שהשתתפו בעבר בתכנית שהות האמן של המרכז.

יש להגיש:

1. קו"ח מקצועיים (כולל רשימת תערוכות יחיד וקבוצתיות בהם השתתפו בציון מועד,  מקום ושם)

2. צילום ת.ז

3. תיק עבודות ו/או לינק לאתר האמן/ית

4. הצעה הכוללת: פסקה ביוגרפית (עד 200 מילה), תיאור פרויקט (עד 400 מילה), הצעה לפעילות קהילתית (עד 200 מילה).

5. ניתן לצרף עד שלושה דימויים נוספים הקשורים בהצעת הפרויקט ו/או הפעילות הקהילתית.​

לטובת כתיבת ההצעה מומלץ לבקר בעמוד ביבליוגרפיה באתר המרכז, וכן באתרי מו"פ מדבר וים המלח, אוניברסיטת בן גוריון ומתנ"ס ערד.

קריטריונים לבחירת האמנים

 • איכות אמנותית 30%

 • התרומה של החממה לעבודת האמן/ית 20%

 • מקוריות ובינתחומיות ההצעה  30%

 • איכות הפעילות הקהילתית 10%

 • גיוון בקרב האמנים/ות המשתתפים  10%

 

ועדת הבחינה: לאה אביר, רולא חורי, אורן עמית ונציגי מועצת הפיס.

 

מועד אחרון להגשת מועמדות 10.3.2021. תשובות יינתנו עד לתאריך 25.3.2021.

לשאלות והבהרות ניתן לפנות למייל acacarad@gmail.com - תשובות יפורסמו בעמוד Q&A ייעודי ובמייל חוזר.

במקביל, ניתן להגיש לתכנית שהות האמן הקבועה של המרכז.

הגשת הבקשה באמצעות מילוי טופס מקוון. בהצלחה!

bottom of page