top of page
אולג ברגמן 5.jpg

קופסת חירום - תערוכה מקומית שנתית

אוצרת : ליהיא אלון | ליווי אוצרותי: לאה אביר

 

פתיחה: 12/01/24  בשעה 11:00

אמניות/ים: אביחי פרי, אולג ברגמן, אורן עמית,  אינה גוטמן, בוזי רביב ואילנה אלרן, חלי כהן חסון, ברוך איסקוב, גדעון קדם, גרסיאלה ברון, דורון אורגיל, יפתח אלרן, טל הברמן ואדוה קציר,  לי יצחק, מירי הררי סלע, מרים אהרון, מרים גדרון, מרים לוין, נועה אלרן, עופר סלע, עירית עשת מור,  עמוס רדליך, ענת רובינשטיין, ענת רסקין, פאבל נוביקוב , רבקה דרקץ',רותי הס,  רחל גלבגיסר, רחל ינאי 

מדי שנה, מקיים המרכז לאמנות עכשווית תערוכה קבוצתית שמקבצת יצירות אמנות ומלאכה של אמניות ואמנים תושבי ערד וסביבתה. התערוכה הרביעית בסדרה, שתפתח ב-12 בינואר, מורכבת מעבודות שנוצרו בשנה האחרונה, ובפרט כאלה שנוצרו אחרי ה-7 באוקטובר ובעקבותיו. 

הכותרת "קופסת חירום" מתייחסת לרעידת האדמה שעברנו ואנחנו עדיין עוברים מאז אותה אזעקה בבוקרו של ה-7 באוקטובר. מאז, נשארה העיר ערד, על פניו, רגועה ושקטה, ואף קלטה אליה מפונים רבים ומתנדבים שמגיעים לאזור. אבל תושבות ותושבי העיר נותרו מחוברים בכל רגע, באופן אישי וקולקטיבי, למציאות הרועשת, העצובה והאכזרית.

מתוך התערוכה עולים התחושות והמתחים המקומיים וגם עמדות ואופנים שונים בהם אמנות מתייחסת למציאות המורכבת: לעבר, להווה ולעתיד. בוזי רביב ואילנה אלרן אוספים את ההווה המתפתח בתכנית רדיו שמשודרת מדי שלישי בלילה מסלון הבית, בו בוזי אירח  חברות וחברים מערד לשיחה אישית. בתערוכה מוצג מיצב קולי שמרכז את השיחות שהיו לעמדת הקשבה אינטימית ,ומזמין את הצופה להוסיף תשובות אישיות לשאלות, כך שהקולאז' הקולי גדל ומצטבר בכל יום. גדעון קדם, לעומתם, בוחר להתמקד בזוועות ה-7 באוקטובר ולתאר את "מרחץ הדמים בישובי עוטף עזה". קדם, שעוסק בעיקר בציור, שוטט ברחבי העיר ואסף קרטונים גדולים, מהם יצר תיאטרון צללים שנראה כמו עדות אילמת לטבח. שתי עבודות נוספות הן מחוות פלסטיות גדולות ממדים לקורבנות המלחמה בישראל - לנרצחות ולנרצחים ()טל הברמן ואדוה קציר) ולאלה שנחטפו לעזה (עירית עשת מור וענת רובינשטיין סטודיו קרמיקה).

בתערוכה מוצגות גם עבודות מינוריות ורגישות מחומרים עדינים ושבריריים, כמו עבודות המלאכה של מרים גדרון - מומחית עולמית בתחרה או הציורים והרישומים השקטים של אולג ברגמן. הניגודיות הזו בין עדינות ושקט לבין חורבן והרס מתקיימת בעוצמה בתערוכה, וביתר שאת במציאות הישראלית הרבודה והמורכבת.

התערוכה בתמיכת עיריית ערד ומשרד התרבות והספורט.

bottom of page