top of page
דורון בוריס.jpg

קול קורא לאמניות ואמנים מערד והסביבה להציע עבודות לתערוכה
 

הקופסא: שעון חול
תערוכה קבוצתית שתתקיים במרכז לאמנות עכשווית בערד
בין התאריכים 9 בנובמבר - 8 בדצמבר 2020

אוצרת התערוכה: לינה סברדלוב
ליווי אוצרותי: לאה אביר

דד ליין להגשת הצעות: 10 בספטמבר 2020

מה מייחד את אופי הזמן של העיר ערד וסביבתה? כיצד אנו יכולים לתאר את הזמן כאן לאורח המגיע מבחוץ? התערוכה "הקופסא: שעון חול" תעסוק באופן שבו אנו תופסים וחווים את הזמן במקום שלנו.
אולי זה הילד שיכול לעצור סתם ככה באמצע מעבר החצייה ולקשור את השרוך בנעל או האופן שבו אנחנו מטיילים על הכבישים הגדולים והרחבים בשעות הערב? אולי הכבישים בעיר ירשו מהמדבר את ״הגדול והריק״. ואולי זה חום הצהריים הכבד והמטשטש, שמוריד את קצב הפעילות כמעט לאפס, או רוחות המדבר החזקות בסוף כל יום ש״טורפות״ את הכל, או המרחבים האינסופיים שמזמינים את ההולכים בהם לאבד את תחושת הזמן?

התערוכה "הקופסא: שעון חול" מציעה שאלות שונות שעולות מן ההתבוננות בזמן. למשל, מהי רוח הזמן במקום שלנו? כלומר, מהו הכאן והעכשיו, ההווה בו אנו חיים, וכיצד הוא משתנה? ומה לגבי העבר? איך הזמן השפיע על התפתחות העיר? למשל, מלון מצדה, שסיפור הקמתו מזכיר את סיפור הקמת העיר ערד - חזון גדול שפגש במציאות ובזמן. השנים הותירו מן המפואר שבמלונות האיזור רק שרידים שמספרים סיפור וכעת הוא עומד להיהרס לחלוטין. ומה לגבי העתיד? כיצד הדמיון שלנו מאפשר לנו לצייר את דמותה?

התערוכה מציעה את שעון החול כסמל - זוהי זכוכית המלאה בחול, כלומר חומר המכונס בתוך עצמו. החול הוא חול המדבר ואבק העיר, שנישאים עם הרוח מחוץ לשליטתו של האדם. שעון החול נסמך על כוח המשיכה - חוק פיזיקלי שאף הוא מצביע על מערכת חוקים שאין לנו יכולת לשנותם. אל מול שעון החול, הזמן שעובר, אנו מנסים לנתב את דרכנו, להשליט סדר בחיינו. שעון החול, למעשה, מפגיש את החלומות והפנטזיות שלנו עם המציאות וחוקיה.

 

אמניות ואמנים תושבי ערד והסביבה מוזמנות/ים להגיש עבודות לתערוכה.
במהלך גיבוש ההצעה ניתן להיעזר בחומרים אודות העיר הנמצאים באתר המרכז.

להגשה אנא שלחו לכתובת המייל acacarad2@gmail.com :

  • עד 5 דימויים של עבודות מוצעות - עבודות קיימות, חדשות, או בתהליך. ניתן להגיש עבודות בכל מדיום - ציור, פיסול, וידאו, צילום, מדיה דיגיטלית וכולי. אנא צרפו לכל עבודה פרטים מלאים ככל האפשר (כותרת, טכניקה, גודל וכדומה).

  • תיאור קצר של העבודות המוצעות וכיצד הן קשורות לתערוכה מבחינתך + פסקה ביוגרפית קצרה אודותיך (עד עמוד אחד).

  • קורות חיים אמנותיים ותיק עבודות (אם יש)

מועד אחרון להגשה: 10 בספטמבר


תשובות תתקבלנה עד ה - 20 בספטמבר

ב ה צ ל ח ה !

צילום: דורון אורגיל

bottom of page