top of page
טיזר קהילה_דימוי עליון2.jpg

Arad Mint City 
שיתוף הפעולה  של המרכז לאמנות עכשווית בערד עם ארט - מד ישראל יוצא לדרך שכולה חדשנות ויצירה. בימים אלו אנו עושים את הצעדים הראשונים בהזנקת תכנית הייטק ואמנות סביבתית בשם "ערד מינט סיטי" שתושק במלואה באביב 2026. מטרת המיזם הינה שיקום עירוני תעשייתי ואקולוגי גם יחד שיערב מכלול של יוזמות מקומיות מערד והסביבה - כולן עם הפנים לשווקי הקריפטו והבינה המלאכותית העולמיים. 

פרטים נוספים ינתנו בהרחבה בכנס מקיף בתחילת קיץ 2023. 

טיזר קהילה_דימוי תחתי_ניסיון2_.jpg
bottom of page