IMG_4929_edited.jpg

עיקרון החפיפה

5.4.19-28.6.19

אירה אדוארדובנה | אורנה אוריין | יאיר גוטרמן | שירה גפשטיין מושקוביץ | דוד טסלר | רונית מירסקי | אבנר פינצ'ובר

 

אוצרת: גילי זיידמן

 

התערוכה מייצרת השוואה וחפיפה בין תהליכים נפשיים וגיאולוגיים. ההקבלה בין הפיכת משקעים לסלעי משקע לבין היווצרות ונשיאת משקעים בנפש האדם מוצגת בדמות עבודות המורכבות שכבות שכבות. כשלחלקן חומריות המזכירה סלע, מאובן, משקעים נסחפים. פואטיות של תהליכים גיאולוגיים שמצאה דרכה לביטוי לשוני ולתיאורי תחושות ודפוסי התנהגות.

 

העבודות מציגות את הפער בין אמת לנקודת מבט על האמת, שאלות על זכרון, תפיסת מציאות, משך החיים ושחזור מהלכים לאורכם. אירה אדוארדובנה מציגה עבודת וידאו, חיפוש אחר אשה בפראג, הבנויה כתמהיל מאורגן של תיעוד, בדיה ו"ריאליטי"; אורנה אוריין צובעת קנבסים ארוכים בתחושות בטן אודות עדריות ושלבי חיים; יאיר גוטרמן יוצר תנועה והדהוד המשכי בעזרת סלקים ודבק על קנבס; שירה גפשטיין מושקוביץ הרכיבה טריפטיך בנוי לגובה שבו היא ממשיכה לפרק את הדמות הנשית, שותלת בציור שלל הקשרים וציטוטים אישיים, חברתיים ומתולדות האמנות; דוד טסלר, תושב ערד, צייר את אהבתו לאמסטרדם בה חי ולמדבר בו הוא מוקף היום, חיבר עולמות מרוחקים שהם עולמו האחד; רונית מירסקי מציגה שני גופי עבודה תהליכיים הבוחנים זכרון פרוסתטי וייצוג נרטיבים; אבנר פינצ'ובר מראה באמצעות ניפוץ נורת פלורסנט את הרגע לפני הקריסה, את הסחרור שבהרס וההיקסמות משאריות אסון מעשה יד אדם.

טקסט התערוכה המלא

צילומי הצבה: ליאור אביטן