top of page
שני אביבי, יד הבתולה, וידאו, 2022.jpg

אֱדוֹם: המסע אל הדרך

אוצר ויזם המשלחת: בר ירושלמי

אמנים: שני אביבי, אייל ביטון, ניב גפני, סיון קדרון

 07/10/2022- 10/12/2022 
 

רשת של עורקי תנועה מרצפת את חולות הנגב: דרכי מסחר עתיקות שבמשך אלפי שנים קישרו בין תרבויות ובין אימפריות. בנתיבים אלה לא עברה רק סחורה חומרית אלא גם ידע, טכנולוגיה ותרבות. הם קיימו את תשתית החיים המרכזית להתפתחות הציוויליזציה באגן הים התיכון ותיפקדו כמערכת העצבים הפועמת של האיזור. שרידי הדרכים האלה פזורים ברחבי המדבר, אבל הם גלויים לעיניהם של יודעי דבר בלבד.

משמעותן של הדרכים העתיקות אינה נעצרת בעבר, כי אם נשזרת שוב ושוב בהווה. מי שצועד בהן לא רק עובר מנקודת מוצא לנקודת סיום, אלא חוצה מרחבי ידע היסטוריים, גיאולוגים, בוטניים, חברתיים ותרבותיים, המשתלבים זה בזה ומרכיבים את מרחב העל של הנגב.

 

במרץ האחרון, יצאה משלחת מחקר למסע בעקבות הדרכים הקדומות המובילות לתל ערד. המשלחת כללה חוקרים.ות ומדענים.ות מתחומי הארכיאולוגיה, הבוטניקה והגיאומורפולוגיה לצד אמנים.ות ומוזיקאים.יות משדות יצירה שונים, שיצאו יחד למסע חוצה זמנים ותרבויות בן ארבעה ימים. חברות וחבריי המשלחת התחקו אחר עקבותיה של דרך אדום, נתיב תנועה קדום שחקר לראשונה הארכאולוג יוחנן אהרוני, שחיבר בין ממלכת יהודה לאדום ואשר משתרע מפטרה ועד חברון. מטרתה של המשלחת  הייתה לבחון את הדרך כמרחב לפיתוח מחקר רב תחומי; תרגיל תודעתי בו נקודות המבט השונות של חברי המשלחת השתלבו לכדי מבט משותף המשכלל בתוכו את הידע המדעי והאמנותי אותו הם נושאים.
 

תערוכה זו היא חלק ממהלך העיכול של המסע והיא מכילה תובנות וממצאים שעלו מתוכו. היצירות המוצגות כאן הן פועל יוצא של הקשבה אל הדרך ואל רבדי ההגיון המקופלים בתוכה, ואולי יותר מכל, הן תוצר של תשומת לב לשאלות הלא פתורות שהדרך הקדומה מציבה בפנינו: בני אדם המצויים בהווה ומביטים אל עבר השאריות, הסימונים וטביעות הרגליים שהשאירו אחריהם מי שצעדו לפנינו.

במקביל לתערוכה בגלריה, הפקנו גם יומן מסע דיגיטלי המספר את סיפור הדרך, בו אפשר לצפות ולעיין בחוויות המסע, במחשבות וברעיונות של חברי המשלחת. בעקבותיהם, אולי תוכלו גם אתם לצאת אל דרכי המדבר ולדמיין מחדש את שכוסה בחול.          

חברי.ות המשלחת: פרופ' גיא בר עוז, דר' נורית שטובר, דר' אלי ששון הכהן, דר' נועה אבריאל אבני, ניסים קריספיל, ניב גפני, סיון קדרון, אייל ביטון, שני אביבי, יאיר דלל, צחי ונטורה, סופי צדקה, זוהר פרסקו, ספי הנגבי.

המסע והתערוכה הופקו בסיוע משרד התרבות והספורט, מפעל הפיס וקרן בשביל האמנות.

bottom of page