top of page
חיפוש

דוד בהר פרחיה ודן פרברוף: אל בורות המים


המרכז לאמנות עכשווית בערד מזמין את קהילות מרחב ערד השונות להשתתף בפרויקט מקומי ייחודי העוסק בשימור נוף ותרבות המדבר. בשלב הראשון, הנכם מוזמנים לקחת חלק בפעולה אזרחית של שימור בור מים הנמצא בקרבת ערד. במפגש נשמר את התעלות המובילות את מי הנגר אל הבור וכן נלמד על ההיסטוריה ועל התרבויות השונות שהשתמשו במי הבורות. בשלב השני נחזור אל הבור לאחר שיטפון כדי לבחון מקרוב עד כמה הבור מסוגל להכיל מים, ומה מצב קירותיו - לקראת פעולת שימור פנימי מקיף. בהמשך נרצה לפעול ולשמר בורות מים נוספים בסביבה הקרובה, וליצור שביל טיול תרבות-מורשת חדש סביב בורות המים. נשמח שתצטרפו אלינו להרפתקה! הפעולה הראשונה תתקיים ביום שישי 6 בדצמבר בשעה 10 בבוקר. משך הפעולה כשלוש שעות. אנו זקוקים לאנשים המעוניינים לסייע פיזית בשיקום התעלות. כלים יסופקו על ידינו. אנא הגיעו בבגדים שאפשר ללכלך. העבודה יכולה להתבצע ע"י מבוגרים, ילדים ובני נוער כאחד. פרטים נוספים ומיקום יימסרו לנרשמים. בתכנית: הסבר קצר על בורות המים ואיסוף המים במדבר: ספי הנגבי, בתיה רודד ושיר פרלמוטר עבודה על תעלות הניקוז אל הבור: דוד בהר פרחיה, דן פרברוף ועוד פינות יצירה ומנוחה עם כיבוד קל הרשמה בטופס זה https://forms.gle/zNU5148FtQRr6Eyg6 לפרטים נוספים - דן 055-9364380 את הפרויקט מובילים האמנים דוד בהר פרחיה ודן פרברוף, האוצרת עירית כרמון פופר, מנהל המרכז לאמנות עכשווית בערד אורן עמית, והגיאוגרפית בתיה רודד.


bottom of page