top of page
חיפוש

קתרין היב: אגרופים


קתרין היב ובן זוגה מישל הגיעו משווייץ לשהות אמן קצרה בערד. במהלך שהותם בנו מיצב בחול באזור הר בריר המתוכנן לכריית פוספטים, מאגרופיהם של פעילים נגד הכרייה. בחלל שולבו גם העדויות של התושבים על תחושותיהם בעקבות אישור הכרייה.

התמונות כאן - מתוך תהליך בניית האגרופים


bottom of page