top of page
חיפוש

ורה ולדימירסקי: מונוכרום


יצאתי אל המונוכרום המדברי להתבוננות וליקוט

איך חלל מופשט לצורה

איך גוף נוגע במרחב

איך מבנה הופך פיסול

איך אבק נתלה באור

איך מרגיש לי רחוק וריק

איך יש זיכרון במקום בו מעולם לא הייתי

איך תחושות מזדחלות לצורות


bottom of page