top of page
חיפוש

סאלי קריסטל: שהות מזככת


שהות מזככת: רק כך אוכל לתאר במבט לאחור את שהותי במסגרת שהות אמן בערד.

ההתחלה הייתה בודדה ומחוספסת, אך עם הזמן המדבר נגלה אלי על קווי המתאר המיוחדים שלו, ותושביו המיוחדים עוד יותר.

משהו באופן שבו הסתכלתי על הסביבה שלי, הפך עם השהות למזוכך ונקי יותר (כמו האוויר כנראה), כך גם העבודות שיצרתי במקום הפכו לקווים וגוונים, תתי ניואנסים של הדבר עצמו.

כך גם יושבי המקום: כל אחד עולם ומלואו, תרמו לחוויה ללא משוא פנים, הקשיבו להרצאות שנתתי, תרמו לי מניסיונם האומנותי ופתחו בפני את דלתות ביתם.

אני מעריכה שביקור זה ימשיך להדהד בי זמן רב.

ומקווה לשוב לערד בזמן הקרוב

סלי קריסטל קרמברג


bottom of page