top of page
חיפוש

נטליה זורבובה/ זומו: מציירים את ערד


ילידת 1975, בוגרת אקדמיה לתיאטרון רוסיה (1993) ואוניברסיטה לאמנות ברלין (2000)

זורבובה הייתה חלק מקבוצת הברביזון החדש אשר קמה בקיץ 2010, השילוב של המקדם התרבותי, הניסיון האישי והשקפת העולם החברתית והפוליטית המשותפים לציירות הובילה אותן לצאת אל תוך הג'ונגל העירוני.

זורבובה הקימה את "שמצלאל" – "בית ספר ללא קירות" במסגרתו מתקיימים שיעורי ציור ורישום בחוץ (החל מאוגוסט 2013). רוחו של פרויקט זה מבקשת את המרחק מן המקובל בתחום, על כן בחרה לו האמנית את שמו המגחיך את האקדמיה "בצלאל".

זורבובה מתבוננת בחיים כמקור ההשראה העיקרי לעבודותיה. היא בוחנת וחוקרת את הציור דרך בחירתה באירועים שוליים ומקריים שלכאורה אינם מצדיקים התייחסות אמנותית. זורבובה מתמקדת ברגעים הבנאליים של חיי היום יום והופכת אותם לציורים עצומי ממדים, גדולים מהחיים. בזומו ערד מוצגים ציורים שנולדו במפגשים עם אמנים מקומיים. זורבובה וקבוצת אמני ערד ייצאו לצייר יחד ברחבי העיר. אנשים שנקרו בדרכם, הוזמנו לדגמן. זהו פרויקט ניסיוני של ציור מפעיל ללא יכולות לצפות את תוצריו האמנותיים. הקריאה לפעולה נעשתה בעזרת הדגל שהציבו בכל מקום בו ציירו ותפקידו היה להזמין לצייר ולפעול.


bottom of page