חיפוש

שיראל הורוויץ: שהות

ראשון 6.9.2020

עכשיו

כאן

מניחה

למאמצים של כיפוף חומר לכדי צורה.

מתכנסת פנימה

כדי למצוא אבן בוחן, מצפן

בתוך היום יום,

בעמדות המוצא.ראשון 13.9.2020

עקומות למידה / אינפוגרפיקה של ריהוט קיים


Ben Yair 28, Arad - 1st floor

Wed-Thu: 9:00-13:00 16:00-20:00
Sat: 9:00-13:00 
Free Admission
972-08-9551531
acacarad@gmail.com

בן יאיר 28 ערד, מתנ"ס ערד, קומה א' 

רביעי-חמישי: 9:00-13:00 16:00-20:00
שבת: 9:00-13:00
הכניסה חופשית
08-9551531
acacarad@gmail.com

המרכז לאמנות עכשווית ערד