_Y5A9973.jpg

ניר הראל: הר מיטה

16/4/21-24/7/21 

אוצרת: לאה אביר

עבודת המפתח שהולידה את התערוכה "הר מיטה" של ניר הראל נוצרה מתוך שיטוטים בעיר ערד, במרחב הממשי והדיגיטלי. לתוך המרחב הריק של ה – Google Street View בעיר, משתיל האמן דמויות ודימויים מן הרפרטואר של הציור הדיגיטלי שלו. כך, הוא הופך אותם לפסלים ציבוריים או עוברי אורח קבועים וברי קיימא, עבור כל מי שירצה מעתה להבין מרחוק כיצד נראים צמתים, רחובות וכיכרות בעיר. יצירה זו התפתחה במהלך השנה האחרונה לפעולה משותפת עם בני נוער מתיכון קדם בעיר, העתידים להשתיל במפת הרחובות הדיגיטלית תהלוכת דימויים שייצרו בעצמם. בנוסף לעבודה זו, יוצגו ציורים דיגיטליים חדשים, ספרי קיר ובגדים המתממשים רק כשלובשים אותם.

שאלת תחליפי המציאות ויחסינו אליהם - סוגיה אקטואלית תמיד - הפכה בשנה האחרונה לקשה וכואבת במיוחד. העקרונות המובילים של התערוכה "הר מיטה" הם החיפוש והריחוף הנלווים לניסיון לאחוז במציאות היומיומית – הר ממשי מיובא אל מרחב המציאות הווירטואלית (VR), מאמץ לתוכו מרחקים שונים של התבוננות על נוף וסוגים שונים של ידע, מוכפל, מוכפף, משתנה ומתעקם. כשהוא מוטמע בעולם הדימויים הפנטסטי של ציוריו הדיגיטליים של הראל, הנוף הופך להיות מיטה, או צל, או קו מתאר של גוף, או של איבר גוף. הטכנולוגיה, בעבור האמן, היא צורה של התבוננות, והעבודות הן רישום או מצב של השתקפות: הן מונעות מן הרצון להתמצא ולשהות במרחב, הן רוצות להיות בערד אבל קורות במקום ובזמן אחר.

ניר הראל במדור "מה קורה" באתר פורטפוליו

 

לפרויקט hollow sights של ניר הראל

צילומי הצבה: לנה גומון