top of page
ספריה קטן.jpg

קול קורא לתושבות ותושבי ערד וסביבתה

הקופסה: בסלון
תערוכה קבוצתית שתתקיים במרכז לאמנות עכשווית בערד
בין התאריכים 8 באפריל - 4 ביוני 2022

אוצרת התערוכה: לינה סברדלוב
ליווי אוצרותי: לאה אביר

דד ליין להגשת הצעות: 7 במרץ 2022

בתחילת אפריל השנה תפתח שוב "הקופסה", התערוכה המקומית השנתית של המרכז לאמנות עכשווית בערד. התערוכה הקרובה לא תתמקד רק באמנות פלסטית, אלא גם בסוגים שונים של חפצים (תרבות חומרית) וארטיפקטים, המעידים על חברה ותרבות ומוצגים לראווה דווקא בבית. אנו קוראות לתושבות ותושבים של העיר ערד לשלוח אלינו תצלומים של פריטים ייחודיים מסלון ביתם. חלק מן הפריטים שיישלחו יצולמו בידי צלם מקצועי וחלקם יוצג ממש בתערוכה.

התערוכה "הקופסה בסלון" שמה במרכזה את המגוון האנושי והתרבותי בעיר ערד. העיר שהייתה די הומוגנית בתחילתה, החלה די מהר לקלוט עולים חדשים ממדינות שונות באירופה, ארה"ב, אסיה ואפריקה. בשנות התשעים הגיעו לעיר אלפי עולים מברית המועצות לשעבר, שמנו עד מהרה כ-50% מתושביה והפכו אותה מעיירה לעיר. כיום, יוצאי חבר העמים הם כשליש מהתושבים בעיר, שמורכבת מקהילות קטנות רבות: חסידות גור, חב"ד, קהילת העבריים, בני החברה הבדואית, מבקשי מקלט מאפריקה ועוד ...

למרות המגוון והשוני, העיר נותרה קהילתית ואינטימית, והתפתחה בה תרבות של חיים משותפים. אלה גם מפעילים וממשים את החזון האדריכלי של העיר, למשל בשפ"פים (שטחים פרטיים ועם זאת פתוחים לציבור): גינות הבטון באבישור, חצר הפטיו ביעלים ובתי החאן של לבאות.

בתערוכה זו היינו רוצות לצעוד צעד נוסף בהיכרות ובקשר בין הקהילות השונות, ולהציג את המגוון התרבותי והאנושי דרך אחד החדרים החשובים בבית- הסלון. בתערוכה זו נציע להוריד את קירות הבית ולחשוף את הבחירות האסתטיות והפרטים הייחודיים בבתים שונים בעיר.

אנו מחפשות אתכם מי שמעוניינים לקחת חלק בתהליך זה, של הכנסת הסלון הביתי לחלל הגלריה. התהליך ילווה בידי צלם מקצועי, וחלק מן הפריטים הייחודיים, קטנים כגדולים, יושאלו ויוצגו במשך חודשיים (אפריל-מאי) בגלריה של המרכז כחלק מן התערוכה.

נבקש שתשלחו לנו תצלומים של:

  • פריטים ורהיטים מחלל הסלון הביתי המשקפים את התרבות והייחודיות של המשפחה

  • פריטים שהגיעו אתכם מארצות הגולה או כאלה שעברו מדור לדור

  • פריטים שיש מאחוריהם סיפור הקשור בעיר או בחיי המשפחה שלכם

  • יצירת אמנות ייחודית שקשורה לאחד מהנושאים האלה או יצירות שנעשו בעבר

אנא שלחו עד 5 תמונות בסך הכל. אפשר לשלוח תמונות שצולמו בטלפון סלולרי.

ספרו לנו קצת על הפריטים שבחרתם לשלוח - ההיסטוריה שלהם והמשמעות שלהם עבורכם.

 

 

בבקשה שילחו את התצלומים עד ה- 7 במרץ 2022 לכתובת המייל: acacarad2@gmail.com

התערוכה בשיתוף עם מרכז הגישור והדילאוג של המחלקה לשירותים חברתיים בעיריית ערד

 


bottom of page