%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%992_edited.jpg

סלון בטון 2019- חושבים את שכונת אבישור מחדש

13/1/2020 - 14/5/2020

פרויקט "סלון בטון 01" שימש השראה לעיריית ערד בהגשת קול קורא של המשרד להגנת הסביבה וקק"ל לשיפוץ שפ"פים - שטחים פרטיים פתוחים, שכמו בערד גם בערים אחרות ננטשו עם הזמן.

הפרויקט הינו מתמשך וכולל את גיוס התושבים לפעילות במרחב השכונה, מחשבות וניסיונות ולבסוף שיפוץ מקיף של הגינות האקלימיות בשכונה לפי העדפות התושבים.

האמן מאיר טאטי השתתף בשתי פעולות קהילתיות אמנותיות שבחנו מחדש את השכונה, את גינות הבטון ואת מה שניתן לעשות בהן. בהתערבות הראשונה בגינה מס' 1, גייס מאיר את הנוער מהשכונה וממרכז הנוער הסמוך להתפוצצות של אנרגיית נעורים בפעולה אמנותית/ונדליסטית מכוונת. בהתערבות השנייה, בגינה מס' 2, התקיימה פעולה מדיטטיבית שקטה.

Ben Yair 28, Arad - 1st floor

Wed-Thu: 9:00-13:00 16:00-20:00
Sat: 9:00-13:00 
Free Admission
972-08-9551531
acacarad@gmail.com

בן יאיר 28 ערד, מתנ"ס ערד, קומה א' 

רביעי-חמישי: 9:00-13:00 16:00-20:00
שבת: 9:00-13:00
הכניסה חופשית
08-9551531
acacarad@gmail.com

המרכז לאמנות עכשווית ערד

invitation15.7