top of page
הזמנה דצמבר.jpg

ניצן סט: בעיות מילוליות

17/12/21-12/3/22

אוצרת: לאה אביר 

כותרת תערוכתה של ניצן סט, "בעיות מילוליות", לקוחה מתחום המתמטיקה, או, נכון יותר - הספרות המתמטית. בתערוכה מוצגות עבודות מיצב, וידאו, סאונד ופיסול. אחד הנושאים המרכזיים שעומדים בלב התערוכה היא הפדגוגיה (ביוונית: "להוביל ילד"), השיח אודותיה, והערכים התרבותיות המתחבאים בה. בעקבות תורות החינוך הרווחות ושיטות דידקטיות שיוצרות נתק בין התיאוריה לבין החיים (שסט נתקלה בהן כשלימדה בבתי הספר הבדואים אבטין וראס עלי וח'ואלד), היא החלה להתמחות בתפישות הומניסטיות של מתמטיקה, וב"אתנומתמטיקה", בייחוד כפי שניסחה אותה החוקרת עדה קצף. האתנומתמטיקה - ההיבטים החברתיים, ההיסטוריים והתרבותיים של המתמטיקה - מגלה לנו כי דפוסים והתנהגויות מתמטיות טמונים בכל פן של חיי היומיום, כמו גם במסורת ובמנהגיה.

את הדגמים המתמטיים והסכימות הדידקטיות סט מוצאת בכל מקום, גם בבריכה ובבאר הנראות בעבודת הוידאו החדשה שלה בשני ערוצים (הבריכה היא, כמובן, כוכבת ראשית בספרות הבעיות המילוליות). עבודה נוספת בתערוכה מבוססת על שרטוט של המתמטיקאי מן המאה ה-11, אבן אל-היית'ם, ובו מתואר מכשיר המתחקה אחר קרני האור כפי שהן מוקרנות מן החפץ אל העין. סט מכנה את השרטוט הזה "מכונת ציור".

במסגרת מחקר נוסף שערכה בשנים האחרונות, ביקשה סט להתחקות אחר מרחבים שנבנו עבור החברה הבדואית בידי אדריכלים יהודים וערבים (שאינם בדואים) כמו מוזיאון ג'ו אלון למורשת הבדואית, מסגד לנשים בתל שבע, המרכז הבדואי למנהיגות, ומרכז הזיכרון ללוחם הבדואי בגליל. מחקר זה הפך לנקודת מוצא של עבודה חדשה, שיצרה בשיתוף המשורר סעד אבו ע'נאם. השניים שלחו השניים לארבעה אדריכלים שירים המייצגים צדדים שונים של המדבר והחיים בו והזמינו אותם לתרגם את השירים למרחבים או סביבות. מרבית השירים שנבחרו נכתבו על ידי כותבים מהעולם הערבי, כמו מחמד דייב, עבד אל רחמן מוניף, מחמוד דרוויש ואבו ע'נאם עצמו, ותורגמו לעברית לראשונה במסגרת התערוכה. השירים נשלחו לאדריכלים רות ליברטי-שלו, טליה חלמיש, אסמא אבורייא וסטודיו זרתא לאדריכלות בנגב המערבי, שעוסקים בשימור ובמסורת, בתכנון מרחבים בדואיים או בתפר בין מילים למרחב. ארבעת המודלים המפתיעים מוצגים בתערוכה.

bottom of page