IMG_20171017_152654.jpg
מבטים על אדריכלות מדברית

29/9/2017 - 5/11/2017

יובל אלבק |  יעל בן דוד |  יותם בלוך |  אור ברינדט |  שרון ברק |  מתת גומא | קרן זיסמן | נטע חובל | אריה חיון | רונן טוקר | צליל יופה | דורי ימין | עינת ליבוביץ אלה מנשה | גילה מרגולין | שיר משה | עפרי מתק | דניאל קולנטרוב | יותם קנובל | הילה רחימה

אוצרת: הדס קידר

ייעוץ אקדמי: הדס שדר

כעיר ישראלית חדשה, שהוקמה על ידי מדינת ישראל, הייתה ערד ייחודית ביחס לערים שקדמו לה. תכנונה של ערד פתח תקופה חדשה בתכנון האורבני הישראלי. עד לערד, תוכננו הערים הישראליות החדשות כערים מרכזניות, ואילו ערד, לראשונה, תוכננה כעיר אורכנית. עד לערד, התבססו הערים החדשות על אוכלוסיית עולים. בערד, לעומת זאת, האוכלוסייה החדשה התבססה על ישראלים ותיקים שרצו לגור במקום. עד לערד, תכננו את הערים החדשות מתכננים שישבו במשרדיהם בקריה בתל אביב. בערד - ורק בערד -  המתכננים ירדו לשטח, הקימו בו "מחנה קדמי" ותכננו את העיר תוך מגורים באתר.

 

ערד, כאבן דרך בתכנון הישראלי, מהווה אפוא אבן שואבת להתייחסות אדריכלית-אמנותית, העומדת בליבה של תערוכה זו. סטודנטים לאדריכלות במרכז האקדמי ויצו חיפה, העוסקים בלימודיהם בבנייה ובתכנון העירוני-ישראלי, מגיבים לערד דרך נקודת מבטם. הם לוכדים את האדריכלות של העיר, את מפגשה עם המדבר, ואת הייחודיות התכנונית שלה. בתערוכה מוצגות התרשמויותיהם שמהוות גילוי גם לתושבי ערד הוותיקים בשל נקודת המבט האדריכלית המוצגת בהם.

כתבה באתר פורטפוליו 

כתבה באתר XNET - מיכאל יעקובסון

Ben Yair 28, Arad - 1st floor

Wed-Thu: 9:00-13:00 16:00-20:00
Sat: 9:00-13:00 
Free Admission
972-08-9551531
acacarad@gmail.com

בן יאיר 28 ערד, מתנ"ס ערד, קומה א' 

רביעי-חמישי: 9:00-13:00 16:00-20:00
שבת: 9:00-13:00
הכניסה חופשית
08-9551531
acacarad@gmail.com

המרכז לאמנות עכשווית ערד

invitation14.7_2