WhatsApp%20Image%202018-11-18%20at%2015.

זומו: אסיף שירי ערש

13/1/2020 - 14/5/2020

מיצב קולי, סאונד ומיטות / 2018.

האסיף הוא האוסף החברתי-מוזיאלי המתהווה של זומו והוא מבקש לזרוע, לאסוף, לאצור ולשזור את חפציהם ואת סיפוריהם האישיים של תושבי כל אחת מהערים שמארחות את זומו לכדי יצירת אמנות. בכל עיר שאליה זומו מגיע יוצאת האמנית שרון גלזברג להתארח אצל חברי הקהילות השונות ולאסוף מהם נכסי תרבות, שאותם היא הופכת לחומר הגלם שמתוכו היא טווה את אוסף המוזיאון, שהוא חי, דינאמי ונובע מהשטח.

אחרי שבירוחם צילמה גלזברג את תושבי העיר מכניסים לתוך קופסאות קרטון חפץ נבחר המיצג את מטענם התרבותית, בערד היא הקליטה בבתי התושבים שירי ערש שעוברים מדור לדור. השירים, ביידיש, רוסית, עברית וערבית, טעונים בהיסטוריה פרטית וקהילתית והם מכילים בתוכם את הנרטיבים השונים שהתקבצו אל ערד. האסיף מוצג במכולת ענק, שעוברת עם זומו ממקום למקום, והוא מציע למבקרים בזומו להישכב על אחת המיטות לפני או אחרי הביקור במפעל, להאזין לשירים, להקשיב לעצמם או לאחר שאותו הם אינם מכירים או סתם לנוח. האסיף - האוסף החברתי-מוזיאלי של זומו מוקדש לזיכרה של שיר בכר ז״ל, שהתנדבה ופעלה למען חברה ישראלית שיוויונית יותר. מדריכה, מחנכת, אוהבת אדם וטבע.

Ben Yair 28, Arad - 1st floor

Wed-Thu: 9:00-13:00 16:00-20:00
Sat: 9:00-13:00 
Free Admission
972-08-9551531
acacarad@gmail.com

בן יאיר 28 ערד, מתנ"ס ערד, קומה א' 

רביעי-חמישי: 9:00-13:00 16:00-20:00
שבת: 9:00-13:00
הכניסה חופשית
08-9551531
acacarad@gmail.com

המרכז לאמנות עכשווית ערד

invitation_gym_22