top of page

הקופסה: בסלון

18/6/21-17/4/22

אוצרת : לינה סברדלוב

אוצרת מלווה: לאה אביר 

דורון אורגיל, ורד אורגיל, חיים אושר, חליל אלעמור, אלכס גוטמן, אינה גוטמן, רותי הס, בלה זמיר, חיים טובים, סטפני (עטרה) יאנג-סניית׳ (צפניהו), מיכל יהודה, מאיה ימיני, רחל ינאי, חננאל מגד, איריס מור, אסתר משעל, אביבה נבון, אביבה נמש ליסאור, רומן סלונימסקי, דנה רביב, עמוס רדליך, אירנה רוזנבליום, ענת רסקין

 

״מקום בטוח״ - מיצב השתתפותי של חנה רוטשילד

המרכז לאמנות עכשווית בערד שמח להזמין לפתיחת התערוכה המקומית השנתית, "הקופסה". השנה התערוכה לא תתמקד בעבודות אמנות אלא בארטיפקטים - חפצים בעלי משמעות תרבותית - שתושבות ותושבי העיר מציגות.ים בסלון הבית. נציע להסיר לרגע את קירות הבית, לחשוף פריטים ובחירות ייחודיים לבתים שונים בעיר, ודרכם לתת הצצה למגוון התרבותי והאנושי בעיר.

העיר ערד, שהייתה די הומוגנית בתחילתה, החלה כבר בשנותיה הראשונות לקלוט עולים חדשים. שילובם של מהגרים במרחב הגיאוגרפי והתרבותי החדש דרש התמודדות מורכבת עם תנאים ונורמות חדשות של חיים. לעתים, הוביל המעבר בין תרבויות לרצון לשמור על התרבות שנשארה מאחור ולהתבדל מהסביבה החדשה, ולעיתים - לרצון להיטמע במקום החדש והצורך להשיל את סממני התרבות הקודמת, הזרה לו.

בתערוכה יוצגו חפצים שעברו מדור לדור, שנשמרו במשך שנים רבות ונושאים עמם זכרונות מאנשים, ממקומות ומתקופות יקרות. אלה חפצים שאת ערכם לא ניתן למדוד בכסף: פמוט יחיד מתוך צמד שהוברח לכאן בשנות החמישים, או כלי קריסטל שקיבלה אחת מתושבות העיר מהוריה לפני מלחמת העולם השנייה ואשר שרד את המלחמה בזכות שומר הבניין שהצילו. הסלון הוא גם מרחב אגרני וארכיוני: ארונות עמוסים בספרים, שעומדים במרכז הבית החרדי, עדויות לקשרי משפחה, ואוספי חפצים מסוגים שונים.

תצוגת החפצים בסלון מבססת זהות מסוימת בפני האורחים והגרים בבית. החפצים מצביעים על מעמד חברתי, על שייכות תרבותית, אבל גם על זהות אישית נבדלת ועל תפישת דיירי הבית את העולם שבחוץ. בהמשך לכך, בסלונם של אמנים מקצועיים וחובבים רבים אפשר למצוא פרטי אמנות ומלאכה מעשה ידם שלהם או דווקא של אומנים מיבשות רחוקות (מלאכות יד אמריקאיות מסורתיות, פסלונים ממסעות בעולם). לעתים, ייחודיות הארטיפקטים תתגלם דווקא מחיבורים היברידיים בין חפצים שונים, שמייצרים חפץ חדש.

כחלק מן התערוכה תוצג גם עבודתה של חני רוטשילד, "מקום בטוח" - פסל שהוא פרי שיתופי פעולה של האמנית עם מעל 200 אנשים ממגוון דתות, מגדרים ותרבויות. רוטשילד שהתה בערד מספר חודשים, במהלכם בנתה את היצירה עם שותפיה הללו כמקום שבו זרים נפגשים, מרחב של שהייה, הידברות, שיתוף, סבלנות והקשבה.

 

התערוכה בשיתוף עם מרכז הגישור והדיאלוג של המחלקה לשירותים חברתיים בעיריית ערד

המיצב ״מקום בטוח״ של חנה רוטשילד בשיתוף עם עמותת קראפט ישראל 

לסיפורים שבתערוכה- לחץ כאן

bottom of page