IMG_5021-Edit - עותק.jpg

את תהיי החול שלי

28.12.18-9.3.19

סופי ברזון מקאי | שלווה הדר-הוכשטט | עלמה יצחקי | אמיר יציב ויהונתן דובק | נרדין סרוג'י | אתי שוורץ

אוצרת: גילי זיידמן

 

התערוכה העשירית של המרכז לאמנות עכשווית בערד נפתחה עם מסיבת הנעילה של מוזיאון "זומו". זו התערוכה הראשונה במרכז שאצרה גילי זיידמן.

 

התערוכה "את תהיי החול שלי" מפנה מבט לשאלה מה מאפשר קיום. עבורינו, אנשים הנעים בסביבת המחייה על ציר של כוונות, כשכוחות הבניה וההרס חד הם. מה שמחזיק הוא גם זה המערער. מאין אנושות/אנושיות צומחת ומנביטה אחרים שיבואו אחריה, בעקבותיה, לאן שהיא. לאן תרחק? תעז בלשונך? אל מה תישא עיניך? אילו צלילים באוזניך ספוגים?

העבודות המוצגות בתערוכה יוצאות מן הקרוב והבסיסי - והלאה משם, אל המרחב המקיף. והמרחב מתגלה כמקום הטמון בנו, ממנו נובעים רעיונות שכבר גמענו עם או בלי לתת את הדעת. יצירות שנולדו מתוך מפגש עם זולת, והן מובאות כאן כדי לפנות אליו, והפעם הזולת הוא הצופה בהן. המוזמן להיכנס לבחון את התערוכה כמו היה מתבונן על חייו שלו. זהו מקום אישי המתפתח ונפרש כשפה בין אנשים. שָׂפָה היא אופן הנגיעה. התערוכה הופכת לסביבתו של הנכנס לתוכה, והיא דימויים של מדבר ובניה, אובססיות, הרגלים, צורות ביטוי בסביבות מגורים. הפרחת השממה ההירואית מוטלת בספק, מוטלת בין השאר בין ניצני פריחה חדשה ולא מוכרת בשדות פחם. ביטויים שונים של אדמה נאספים בחלל זה לצד זה, ויש בהם אהבה, התמסרות לדבר, יופי וקושי.

אמיר יציב ויהונתן דובק מתיכים יחד בסרטם הקצר מטא נרטיב מקראי במציאות צבאית, אתי שוורץ בונה את הטבלה המחזורית יסודות יסודות מושאלים, נרדין סרוג'י מציבה 24 דליים בחצי קשת קטועה, סופי ברזון מקאי מצלמת את שדות בארי החרוכים, מוצאת בהם את לבטיה, עלמה יצחקי מציירת את הנשקף מחלונה ומחדירה בו רובד שלא היה שם, שלווה הדר-הוכשטט מכניסה הקשרים בספר פיזיקה שכתב אביה. מכלול התערוכה שוזר יחד הבחנות על החברה בה אנו חיים, על אבא ואמא, על תורות מוכחות ונסתרות.

צילומי הצבה: דפנה גזית